Retour Herroepingsformulier

Download 

Uitleg algemene voorwaarden betreffende retour sturen van produkten, zoals deze opgesteld zijn door WEBSHOP KEURMERK ( waar wij bij aangesloten zijn ) en waar wij ons uiteraard volledig aan confimeren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelformulier voor herroeping

Uitleg over het retoursturen op de pagina hieronder:

( dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

U kunt ons uiteraard ook gewoon bellen of een mail sturen.

Gelukkig doen wij daar niet moeilijk over. Wel zo makkelijk !

Aan: Top Leisure Products

C.R. de Boerstraat 63

9204 LG Drachten

info@topleisureproducts.nl

tel. bereikbaar: 0512-522334

 

-        Ik ( naam klant ) ........................................... 

         deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende

         de verkoop van de volgende product (en ):

 

 

graag wil herroepen

-        Besteld op */ ontvangen op* :

   

-        Naam:

-        Adres:

-        Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retourneren

Niet blij met uw bestelde producten ?

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

(  wetgeving juni 2014 )  Na melding aan Top Leisure Products dient het product dan binnen 14 dagen in het bezit te zijn van Top Leisure Products. Indien het product onbeschadigd in ons bezit gekomen is, zullen we binnen 14 dagen de terugbetaling aan u verrichten.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele berekende verzendkosten gecrediteerd / overgemaakt. Alleen de kosten van het retoursturen via Post.NL ( € 6.95 binnen Nederland tot 10 kg ) van uw huis naar Top Leisure Products zijn voor UW eigen rekening. Alhoewel u geen opgave van reden van retourzending hoeft te doen, kunnen we ons zeer goed voorstellen, dat u dit toch nog geen goed gevoel geeft. Uiteindelijk had u de bestelde producten niet voor niets besteld en bent u teleurgesteld om bepaalde details en/of maten. Wij hopen dan ook, dat u dit met ons wilt delen en heel vaak kunnen we u dan helpen om tot een betere keuze te komen, waardoor u vervolgens wel tevreden bent. Wij zien verkopen dan ook niet als een eenzijdig belang van onze kant maar meer het helpen bij uw inkoop om tot een zeer tevreden keuze te komen.

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking en uiteraard ongebruikt en onbeschadigd aan ons geretourneerd dienen te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u het formulier ( digitaal ) invullen en retourneren per mail aan info@topleisureproducts.nl, U ontvangt dan een bevestiging van ons met een aanwijzing voor de retourzending.

Uitzonderingen retourneren

Bij het terugzenden is er een eenvoudig uitgangspunt waar u rekening mee dient te houden: Top Leisure Products zal het teruggestuurde product zo terug moeten kunnen plaatsen in het verkooprek, dit is in dezelfde staat, waarin u het product ontving en/of zelf zou willen ontvangen.

Garantie

Hierbij verwijzen wij u naar de desbetreffende info op onze site.

Gegevens Top Leisure Products

Top Leisure Products                                                                                             

C.R. de Boerstraat 63                                                                                                        

9204 LG – Drachten

Email: info@topleisureproducts.nl                                                                                                              
telefoon: 0512 - 522334  of  b.g.g. 06-29 51 26 48                                                                                                                                                                                                                                                                            

b.t.w. no.: NL 8161.76.516.B01                                                                                                                                k.v.k.: 0111-5245

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter complementering van bovenstaand: Per 1 juli 2015 is de volgende aanvulling van kracht.

'De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.''

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Top Leisure Products

C.R. de Boerstraat 63

9204 LG Drachten

www.topleisureproducts.nl